Nissumske Årbøger
     

I forordet til Nissumske Årbøger 2018 skriver redaktør Torben Roswall:
"50.
Så mange år har der været Hf ved Nørre NIssum Seminarium. Det bliver fejret på forskellig vis. Og fejringen skal ses i lyset af, hvor mange unge mennesker der gennem årene har tilbragt to eller tre år på Hf i Nørre Nissum. (...) At være studerende i Nørre Nissum - på Hf eller læreruddannelse - afføder et møde med en uddannelseskultur, som stedet og de mennesker der befolker det, bestandigt fører videre, som en kultur, en tradition, et uddannelsesparadigme - en dagligdag med en omgangsform, en opmærksomhed, en kollektiv rettethed, en gensidig tillid og en fællesskabsorientering, som sætter sig spor hos dem, der har stedet som studiested og arbejdsplads."

Udover indlæg fra tidligere elever/studerende har Årbogen som sædvanligt uddrag af dimissionstalerne til såvel HF'ere som lærere. Der er billeder af alle dimissionshold, og endelig kan du i "Årets Dagbog" læse om jubilæer, ansættelser, forfremmelser, afsked, pensioneringer og dødsfald.

 

 

Elevforeningen udgiver hvert år Nissumske Årbøger.
Redaktør er lektor Torben Roswall

Meddelelser til "Af Årets Dagbog" kan sendes til:
Tage Øe, Drosselvej 15, 7600 Struer 20990082 tage@langtude.dk

Du kan blive medlem af Elevforeningen og dermed få Årbogen her>