Det historiske arkiv
     

En del af arkivet blev i efteråret 2017 overflyttet til Landsarkivet i Viborg, men man kan stadig sende materiale til Seminariets kontor, Svinget 5, 7620 Lemvig. Herfra vil man så sørge for at videresende til Landsarkivet.
Overflytningen er begrundet i, at arkivets mangeårige trofaste bemanding ikke længere kan klare opgaven på grund af alder og dødsfald (Tage Ringgaard og Vagn Gohr), og at det er ikke lykkedes af få yngre kræfter til at tage over.

Billedet viser de tre "arkivarer", mens de stadig hver uge mødtes i arkivet. Fra venstre Stig Rosenstand, Vagn Gohr Lauridsen og Tage Ringgaard.