60 års jubilæum for Nr. Nissum-dimittender af årgang 1958
     


De femten fremmødte 60 års jubilarer herover vist fra venstre: Elvin Jacobsen og Mille – Karl Maksten – Gerda og Niels Braad – Ellen Margrethe Schmidt – Ove Rønsbro – Karen Larsen – Johannes Langdahl – Ellen Kristensen – Arne Pedersen – Birgit Jensen – Jørgen Christensen – Kirsten Henriksen – Frede Fladkjær (delvis skjult)

Sådan så de ud i 1958>


 

Nær ved sø og friske vinde,
men bag høje bakkers læ
blomstrer smukt et visdomstræ,
som ej visner nogen sinde.
Stolt det peger udad, fremad,
mens det minder: opad, hjemad,
Hæv dit blik mod lysets rige!


Efter den obligatoriske tid til at høste frugter af visdommens træ i det skønne Hellas blev vort hold dimitteret fra seminariet som årgang 1958. Det synes ufatteligt, at der siden er gået tre snese år. Gennem de forløbne år har der hver femte år været arrangeret Nissum-træf, i hvert fald frem til vort 35 års jubilæum. Her har de fremmødte ikke alene mødt hinanden, men også fået mulighed for at hilse på de af vore lærere, som kunne være til stede. Fra gang til gang har vi kunnet opleve, at vor gamle læreanstalt ikke alene levede i bedste velgående, men i høj grad havde fået vokseværk.
Vi blev inviteret til vort 60 års jubilæum af et udvalg bestående af Gerda og Niels Braad, Grethe og Jørgen Christensen og Åse og Frede Fladkjær. Dette udvalg kaldte os til klassetræf torsdag den 14. juni 2018 kl. 12,00 på Restaurant Golf Salonen mellem søerne i Viborg. (Samme sted som ved træffet i 2005). Mille og Elvin inviterede alle, der havde lyst til formiddagskaffe kl. 10 på deres adresse; den invitation var der mange, der tog imod, og dermed var vort træf begyndt.
Da klokken var 12, var næsten alle tilmeldte deltagere ankommet – Kirsten havde dog besvær med at finde vej, men ankom lidt forsinket. Tilsammen blev vi 15 jubilarer samt 7 ledsagere. Inden vi spiste, bød Jørgen velkommen til alle, og ved den lejlighed mindedes han med et minuts tavshed de tre, som er afgået ved døden, siden vi sidst var sammen, nemlig Herdis (2016), Ingeborg (2017) og Tage (2017).
Under frokostmåltidet udspandt der sig rundt om ved bordene en hyggelig konversation – som kendetegner et gammelt venskab. Undervejs blev der også tid til at strække ben for dem, der havde behov for det. Efter et særdeles vellykket Nissum-træf drog ved 16-tiden alle hver til sit.
I forlængelse af vort 60 års jubilæumstræf er der allerede tilgået os meddelelses om, at der vil blive tilrettelagt et Nissum-træf på Jelling Kro den 13. juni 2019 – på gensyn!
Med hilsen fra Karl Maksten