Årgang 1965 har holdt 50-års jubilæum
     

 


A-klassen i 2015


A-klassen i 1965


B-klassen i 2015


B-klassen i 1965


C-klassen i 2015


C-klassen i 1965 

Kære dimittender årgang 1965 fra Nørre Nissum Seminarium.

Tak til klassekammeraterne for en minderig 50 års jubilæumsfest tirsdag den 9. juni 2015. Det var dejligt at så mange havde mulighed og lyst til at være med og indtrykket er, at alle bidrog positivt til at gøre dagen festlig.

Vi havde den glæde, at 8 af vore gode seminarielærere modtog invitationen til at deltage i kaffearrangementet på Borgen, idet Villy Christensen, Inger Tangsig, Tage Ringgaard, Henning Fogde, Jonas Albertsen, Stig Rosenstand, Niels Ilsøe og Elisabeth Heibøl og de berigede os med deres tilstedeværelse. Henning Fogde var opfordret til at berette om Nørre Nissum Seminariums fortid, og Torben Roswall til at berette om nutiden og de udfordringer seminariet lever under.
Vi fik to rigtig gode og fyldige beretninger. Torben Roswall guidede os efterfølgende til festsalen, graven under Troja, og sammenbygningen ved Athen, Theben og Sparta.

Efter første del som startede kl. 14.00 mødtes vi kl. 18.00 til festmiddag på Humlum Kro. Vi startede med velkomstdrink og bænkedes derefter klassevis ved tre borde. Den gode festmenu var arrangeret som buffet, så var der god tid til indbyrdes snak ” mand og kvinde imellem ” under forsyning.

Der var arrangeret en festtale for hver af de tre klasser, Jørgen Nørgaard, Jens Jørgen Siersbæk og Erik Gram for henholdsvis A, B og C-klassen. Desuden var der gode uopfordrede indslag. Kaj Henningsen havde medbragt et underfundigt ”optagelsesbrev” skrevet af rektor Høgel til en kommende elev, der var på Thulebasen. Der var herlig optræden af Henning Jensen med digte af Halfdan Rasmussen, fremført som oplæsning og skuespil uden manuskript og sufflør.
Derudover hilsen fra Anny Jacobsen og Kirsten Rasmussen.
Ved midnat forlod de sidste festlokalet.
- En minderig dag var slut.-

Erik Gram

Fotos: Erik Gram

 

Tilbage til dimittendbillederne>>