40-års jubilæum for årgang 1976
     


 

På den dejligste sommerdag, d. 11. juni 2016, var vi ca. 40 tidligere lærerstuderende, der havde sat hinanden stævne på Nr. Nissum Seminarium.
Forventningerne var i top, og da vi mødtes kl 10 på Borgen, ja så gik der ikke mange minutter, før snakken gik livligt. Pensionister, efterlønnere, ja flere var endnu på arbejdsmarkedet. Mange havde ikke set hinanden i 40 år, men alligevel kunne de fleste genkendes. Det skal dog lige nævnes, at der inden dagen havde været stor aktivitet på Facebook, hvor vi havde sendt hilsener og gamle billeder.

Vi var i 1972 en af seminariets største årgange med 7 klasser med hver ca. 30 studerende. Nogle studerende fraflyttede og dimitterede fra andre seminarier, andre blev færdige senere.