Årbog

Elevforeningen udgiver hvert år en årbog. Der har naturligvis gennem årene været mange forskellige redaktører. Nu er det seminarielektor Elise Dahl Krogh. Årbogen for 2022 markerer Seminariets 130 års jubilæum og indfanger året i fem vinkler, der alle har rødder ned gennem historien. Bygningerne, uddannelsen, de særlige omgivelser, kunsten og måltidet. Derudover kan man læse årsberetninger, dimissionstaler, mindeord, og se billeder af alle dimittender.
Årbog 2022 har fået et nyt layout med mange flotte billeder.
Alle medlemmer af Elevforeningen og alle ansatte får Årbogen.

Årbøgerne har hen over årene haft forskelligt layout