Årbog

Elevforeningen udgiver hvert år en årbog. Der har naturligvis gennem årene været mange forskellige redaktører. Nu er det seminarielektor Elise Dahl Krogh. I forordet til Årbog 2023 skriver Elise: Velkommen til Nørre Nissum, hvor hf og læreruddannelse er kendetegnet ved at have åbne døre. Som uddannelsessted slår vi dørene op for at byde indenfor i fællesskabet og for at se ud mod verden og engagere os. I år vil årbogen tematisk kredse om den åbenhed, vi byder ind til og det udblik, der er en naturlig del af dagligdagen her.


Alle medlemmer af Elevforeningen og alle ansatte får Årbogen.

Årbøgerne har hen over årene haft forskelligt layout