Historie

Siden 1916
Forud for dannelsen af foreningen eksisterede der på Nørre Nissum Seminarium en forening omkring bladet Ungdom, der var et blad for seminarister og udgivet af seminarister. Altså et internt skoleblad. Men med tiden fik det læsere blandt seminariets dimittender, så derfor blev der i 1916 oprettet en elevforening for både daværende og tidligere elever. Foreningens første formand var Karl Vilhelm Poulsen, dimitteret 1905. Vi har altså med en over 100-årig at gøre. At holde liv i en skoles elevforening så længe må nok kunne betegnes som enestående. Siden oprettelsen af en HF-afdeling ved seminariet i 1969 har foreningen heddet Elevforeningen ved læreruddannelsen og HF i Nørre Nissum.

Forfatter og tidligere seminarielektor Lotte Lykke Frederiksen har skrevet en historisk roman om seminariets grundlægger Adolph Lauritz Hansen. Romanen er på godt 600 sider og udkom i 2021.
1. udgave af Nissumstaten

Nissumstaten
I 1919 udkom den første udgave af “Nissumstaten”. Den indeholdt korte biografier af godt 500 dimittender, forstandere og lærere fra perioden 1895-1918.

2. udgave af Nissumstaten

I 1955 udkom 2. udgave, der dækker perioden 1895-1954, og i 1998  udgav seminariets lokalhistoriske arkiv 4 hæfter, der tilsammen dækker perioden 1955-1994.
3. udgave af Nissumstaten
I forbindelse med Seminariets 100-års jubilæum i 1992 udgav Elevforeningen en bog på 175 sider om Seminariets historie. Jubilæumsbogen er skrevet af Jacob Hauge Nielsen, forhenværende lektor og souschef. Jacob Hauge Nielsen var endvidere i mange år formand for Elevforeningen.