Årgange

Hvis du søger billeder og oplysninger om en bestemt årgang, kan du skrive årgangen i søgefeltet herunder, for eksempel 1990 eller 1965. Årstallet er altid dimissionsåret.Hvis du ønsker at bidrage med billeder mv angående en bestemt årgang, for eksempel om jubilæer, kan du sende det til net@nissumit.dk

Du kan også bidrage til vores Kaduhuske. Læs nærmere her>

Med en enkelt undtagelse har vi billeder af alle seminarieårgange siden 19 21, og også enkelte tidligere årgange. Vores første HF-billeder er fra 19 71, herefter desværre flere manglende årgangsbilleder, men fra 1984 er alle årgange repræsenteret.