SEM 1934

Ingen dimittender i 1934 på grund af overgang til ny seminarieordning.